על שפת הנחל – on the river bank

על שפת הנחל - on the river bank